SprayJet HV

Fijn sproeisysteem op lage druk

De SprayJet HV is een innovatief watersproeisysteem dat de vuurbron afkoelt en de vlammen dooft door de efficiënte verdringing van zuurstof. Optimaal voor het bereiken van verborgen gebieden en het koelen van componenten zoals lithium-ionbatterijen of remsystemen.

De SprayJet HV zorgt voor een watermist nabij de vuurbron, het water verdampt. Voor de overgang van water (vloeistof) naar waterdamp (gas) is energie nodig, die in de vorm van warmte uit de brand wordt onttrokken. Als gevolg van dit proces zullen de bereikte temperaturen fel dalen. Dit is het adiabatische koeleffect.

Gebruik waternevel om branden te bestrijden – deze methode is bijzonder snel en effectief bij batterijbranden. SprayJet HV werkt ook als vlamvertrager en beperkt de verspreiding van branden.

De SprayJet HV is een goede aanvulling op andere blusmiddelen, zoals de VLITEX branddeken. Het kan gericht worden ingezet, ook daar waar componenten moeilijk toegankelijk zijn.

SprayJet HV

Een vraag ? Neem dan contact met ons op !