Ecell-Guard

Geautomatiseerde brandbeveiliging voor parkeergarages

‘s Werelds eerste geautomatiseerde brandpreventie- en beveiligingssysteem voor elektrische voertuigen & machines.

In parkeergarages of gesloten gebouwen moeten speciale beschermingsmaatregelen worden bedacht om schade aan constructies in geval van brand tot een minimum te beperken en om de omgeving te beschermen tegen de enorme hitte en giftige rook. Brand in een elektrische voertuig is zeldzaam, maar als er toch brand uitbreekt, is het onmogelijk om deze te blussen.

Ecell-Guard kan hitte of rook detecteren, het alarm activeren, het beveiligingssysteem projecteren en de brandweer verwittigen. Dit alles gebeurt automatisch, zonder menselijke tussenkomst en in slechts enkele seconden.

In geval van brand draagt de bescherming van personen, gebouwen en het milieu de hoogste prioriteit. Momenteel bestaat er geen algemeen en efficiënt blussysteem voor batterijbranden. Giftige rook en hitte brengen mensenlevens in gevaar. Daarnaast vervuilt de rook de hele omgeving, waardoor het blussen moeilijker wordt en ook de kosten voor het opruimen van het pand toenemen.

Het isoleren van de brandhaard is bijzonder belangrijk voor brandbeveiligingsconcepten in gesloten parkeergarages, gemeentelijke en particuliere gebouwen, quarantaineplaatsen en privéparkeerplaatsen al dan niet ondergronds. Brandbestrijding bij conventionele voertuigen (nog steeds veelvoorkomend) vereist grote hoeveelheden water en, indien nodig, extra additieven om de brandbestrijding mogelijk te maken.

Bij brand in een elektrisch voertuig waarbij de lithium-ion accu is betrokken zal het bluswater sterk verontreinigd zijn en moet het dus opgevangen en gerecycleerd worden.

Een vraag ? Neem dan contact met ons op !